OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csongrád vármegye
Forrás gyal(409)
ETO (439.181)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1876-1920 között
Magyarország 1921-1938 között
Magyarország 1938-1941(1944) között
Pest-Budai kerület
Tiszántúli kerület
Lásd még részletesebben Csongrádi járás
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhelyi járás
Makói járás
Szeged
Szegedi járás
Szentes
Szentesi járás
Tiszáninneni járás (Csongrád vármegye)
Tiszántúli járás (Csongrád vármegye)
Lásd még oksági összefüggésben Csongrád megye
Lásd még okozati összefüggésben Csanád-Arad és Torontál k. e. e. vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Duna-Tisza köze
Tisza mente
Tiszántúl
Viharsarok