OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csonkás (Fancsika)
T Beolvadt Fancsikába
Lásd szinonimáját Pritiszjanszke
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)