OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csonkás (Szőlősvégardó)
T Beolvadt Szőlősvégardóba
Lásd szinonimáját Verbove
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)