OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Csonkapapi
Lásd szinonimáját Kispapi
Lásd még átfogóbban Mezőkaszonyi járás