OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dékánfalva
Lásd szinonimáját Dekanovec
Lásd még átfogóbban Muraköz megye
Perlaki járás