OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dél-Alföld
Lásd még átfogóbban Alföld
Lásd még részletesebben Dél-alföldi régió
Délkelet-Alföld
Lásd még egyéb összefüggésben Észak-Alföld