OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dél-Bácska
Lásd szinonimáját Južna Bačka
Lásd még átfogóbban Bácska
Vajdaság
Lásd még részletesebben Újvidék
Lásd még okozati összefüggésben Bács-Bodrog vármegye