OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dél-Bánát
Lásd szinonimáját Južni Banat
Lásd még átfogóbban Bánát
Vajdaság
Lásd még okozati összefüggésben Temes vármegye
Torontál vármegye