OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dél-Erdély
Forrás kf(81)
Lásd még általánosabban erdélyi történeti-néprajzi táj
Lásd még átfogóbban Erdély
Lásd még részletesebben Alamor
Alsórákos
Bányaság
Bólya
Bürkös
Datk
Dombos
Fehéregyháza
Halmágy
Héjjasfalva
Hortobágyfalva
Keresd
Kiskapus
Kóbor
Mihályfalva
Nagymoha
Oláhújfalu
Olthévíz
Oltszakadát
Örményszékes
Salkó
Sárpatak
Ürmös
Vízakna
Lásd még egyéb összefüggésben Alsó-Fehér vármegye
Brassó vármegye
Fogaras vármegye
Hunyad vármegye
Nagy-Küküllő vármegye
szászmagyarok
Szeben vármegye