OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Délvidék
Általános megjegyzés, magyarázat Történeti-politikai tájnév, koronként változó tartalommal. A 18. századtól csak a Bácskát és a Bánságot jelöli 1920-ig
Forrás kf(81-82)
ETO (439.24Délvidék)
Lásd még általánosabban magyar lakta terület
Lásd még részletesebben Bácska
Bánát
Sajkás határőrkerület
Vajdaság
Lásd még okozati összefüggésben Délmagyarország
Szerb Vajdaság és Temesi Bánság
Lásd még egyéb összefüggésben Bács vármegye
Keve vármegye
Macsói bánság
Ozorai bánság
Pozsega vármegye
Sói bánság
Szerém vármegye
Temes vármegye
Torontál vármegye
vajdasági magyar irodalom
Verőce vármegye