OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dacia
T A mai Erdély, Temesköz, Oltenia területén, beleértve az Olt keleti partjának vidékét.
T Kr. u. 107-ben szervezik provinciává. 118-ban Dacia inferior és superior. 167/69.től Dacia Porolissensis, Apulensins és Malvensis. Kr. u. 207-ben Aurelianus Moesia területén kialakít egy új Dacia provinciát. A régit a barbár betörések miatt kiürítik, a romanizált lakosságot az új Dacia provinciába telepítik át
ETO (398.2)
Lásd szinonimáját Dácia
Dák Birodalom
Lásd még általánosabban keleti provincia
Lásd még átfogóbban Europa Meridionalis Orientalis
Római Birodalom
Lásd még részletesebben Dacia Inferior
Dacia Superior
Sarmizegetusa regia
Ulpia Traiana