OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dnyeszter
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még részletesebben Hotin
Lásd még oksági összefüggésben Fekete-tenger
Lásd még okozati összefüggésben Stryj (folyó)
Lásd még egyéb összefüggésben Dnyeszterfehérvár
Soroca
Tighina