OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dnyeszterfehérvár
T Asprokastron és Maurokastron (görög), Auestuaris (latin), Tyras, Mauro Castro (genovai), Akkerman (török), Belgorod-Dnyesztrovszij (orosz) és Dnyeszterfehérvár néven is előfordul
Lásd szinonimáját Bilhorod-Dnyisztrovszkij
Lásd még átfogóbban Budzsák (Beszarábia)
Lásd még egyéb összefüggésben Benkendorf
Csöbörcsök
Dnyeszter
Moldva
Odessza