OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Doľany
Lásd vagy Bencúrfalva
Dolyán
Ottóvölgy