OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Don
Lásd még általánosabban kelet- és közép-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Azovi-tenger