OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dráva-Száva-vidék
Lásd még átfogóbban Kárpát-medence
Lásd még részletesebben Duna-Dráva-síkság
Szlavónia
Szlovén-Horvát-középhegység
Zágrábi-medence