OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Drávafüred
Lásd vagylagosan Füred
Lásd még átfogóbban Perlaki járás
Más értelemben lásd Oporovec