OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Drávamagyaród
Lásd vagylagosan Trnovec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás
Lásd még egyéb összefüggésben Miksavár