OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Drávaszentistván
Lásd szinonimáját Štefanec
Lásd még átfogóbban Perlaki járás
Más értelemben lásd Szentistván