OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Drávaszentiván
Lásd szinonimáját Ivanovec
Lásd vagylagosan Szentiván
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás