OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dunáninneni kerület
Általános megjegyzés, magyarázat 1723-1876 közötti közigazgatási egység
Forrás gyal(458)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1723-1850(1853) között
Lásd még részletesebben Árva vármegye
Bács vármegye
Bars vármegye
Esztergom vármegye
Hont vármegye
Liptó vármegye
Nógrád vármegye
Nyitra vármegye
Pest vármegye
Pozsony vármegye
Trencsén vármegye
Turóc vármegye
Zólyom vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Felföld