OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dunántúli kerület
Általános megjegyzés, magyarázat 1723-1876 közötti közigazgatási egység
Forrás gyal(191-192)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1723-1850(1853) között
Lásd még részletesebben Baranya vármegye
Fejér vármegye
Győr vármegye
Komárom vármegye
Moson vármegye
Somogy vármegye
Sopron vármegye
Tolna vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye
Lásd még egyéb összefüggésben Dunántúl