OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Duna-Tisza köze
Általános megjegyzés, magyarázat Duna-Tisza-közi síkvidék
Forrás kf(86-87)gyal(433)
ETO (439.15)
Lásd szinonimáját Két víz köze
Lásd még általánosabban magyarországi természeti táj
Lásd még átfogóbban Alföld
Lásd még részletesebben Bácska
Háromváros
Homokhátság
Kisnógrád
Pest-környék
Pesti-síkság
Taktaköz
Tápió-vidék
Lásd még egyéb összefüggésben Bács-Bodrog vármegye
Csepel-Solt-Bajai síkság
Csongrád vármegye
Heves vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Jászság
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Q1 46.75 : 19.5