OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Dunaszerdahelyi járás
Lásd még átfogóbban Pozsony vármegye
Lásd még részletesebben Albár
Alistál
Alsónyárasd
Amadékarcsa
Baka
Balázsfa
Beketfa
Benkepatony
Bögellő
Bögölypatony
Bős
Csallóközkürt
Csallóköznádasd
Csallóköznyék
Csallóközpósfa
Csécsénypatony
Cséfalva
Csenkeszfa
Csentőfa
Dercsika
Diósförgepatony
Dunakisfalud
Dunaszerdahely
Dunatőkés
Egyházgelle
Egyházkarcsa
Erdőhátkarcsa
Etrekarcsa
Felbár
Felistál
Felsőnyárasd
Felsővámos
Göncölkarcsa
Hegybeneéte
Királyfiakarcsa
Kisbudafa
Kislúcs
Kisudvarnok
Kulcsárkarcsa
Lidértejed
Lögérpatony
Mórockarcsa
Nagybodak
Nagybudafa
Nagylúcs
Nagymad
Nagyudvarnok
Nemesabony
Nemeshódos
Ógelle
Ollétejed
Padány
Pinkekarcsa
Pódafa
Pozsonyeperjes
Síkabony
Solymoskarcsa
Süly
Szentmihályfa (Pozsony)
Töböréte
Tőnye
Tőnyeistál
Várkony (Pozsony)
Vásárút
Lásd még oksági összefüggésben Dunaszerdahelyi járás (Szlovákia)