OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Edösfalva
Forrás gyal(792.823)
Lásd szinonimáját Hadušovce
Lásd még átfogóbban Iglói járás
Szepesi lándzsások kerülete