OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Eger-csatorna
Általános megjegyzés, magyarázat Az Eger-patak kiágazása Nagytálya után, Makláron keresztül átfolyik Szihalom és Füzesabony között Mezőtárkány északi határa majd Egerfamos déli határa mentén, ahol keresztezi a Rimát és utána közvetlenül a Kánya-patakba ömlik
Lásd még általánosabban Heves megyei folyóvíz
Lásd még oksági összefüggésben Kánya-patak (Rima)
Lásd még okozati összefüggésben Eger-patak (Rima)
Lásd még egyéb összefüggésben Egerfarmos
Egerlövő
Füzesabony
Maklár
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagytálya
Szihalom
Más értelemben lásd Eger-víz