OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Egerbegy
Lásd vagylagosan Agârbiciu
Lásd még átfogóbban Gyalui járás
Más értelemben lásd Aranyosegerbegy
Szászegerbegy
Szilágyegerbegy