OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Elba (folyó)
Lásd vagylagosan Elba
Lásd még általánosabban nyugat-európai folyó
Lásd még oksági összefüggésben Helgolandi-öböl
Lásd még okozati összefüggésben Ohre
Lásd még egyéb összefüggésben Kolín