OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Eperjes (Sáros)
Forrás gyal(194)
Lásd szinonimáját Prešov
Lásd még általánosabban szabad királyi város
Lásd még átfogóbban Eperjesi kerület
Sáros vármegye
Más értelemben lásd Gyulaeperjes
Pozsonyeperjes