OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Erdély 1876-1920 között
Általános megjegyzés, magyarázat Osztályozásra nem használható. Az 1876:XXXIII. törvénycikk. vezette be a vármegyerendszert
Forrás hun(658)gyal(439)
ETO (439.21)
Lásd még általánosabban Erdély közigazgatási rendszere
Lásd még részletesebben Alsó-Fehér vármegye
Beszterce-Naszód vármegye
Brassó vármegye
Csík vármegye
Fogaras vármegye
Háromszék vármegye
Hunyad vármegye
Kis-Küküllő vármegye
Kolozs vármegye
Maros-Torda vármegye
Nagy-Küküllő vármegye
Szeben vármegye
Szilágy vármegye
Szolnok-Doboka vármegye
Torda-Aranyos vármegye
Udvarhely vármegye
Lásd még oksági összefüggésben Erdély 1921-től
Lásd még okozati összefüggésben Erdély 1876-ig
Lásd még egyéb összefüggésben erdélyi történeti-néprajzi táj
Magyarország 1876-1920 között
Székelyföld 1876-1920 között