OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Erdély
Általános megjegyzés, magyarázat Hagyományosan a történeti Erdély a csatolt részekkel (Partium) együtt. 1919 után - az osztályozás szempontjából - Románia korábban Magyarországhoz tartozó része
Használati megjegyzés A történelmi, vagy Belső-Erdély, az Erdélyi Fejedelemség, és az Erdélyi Nagyfejedelemség esetén is használandó
ETO (1-924.54)
(439.21)
(498.4)
Lásd szinonimáját Ardeal
Ardel
Erdélyi Fejedelemség
Erdélyország
Erdélység
Siebenbürgen
Transsylvania
Lásd még Erdély történelme
erdélyi barokk
erdélyi gótika
erdélyi irodalom
erdélyi reneszánsz
Lásd még általánosabban magyar lakta terület
Lásd még átfogóbban Kárpát-medence
Magyarország 1850(1853)-1867 között
transzilvánizmus
Lásd még részletesebben Dél-Erdély
Erdély közigazgatási rendszere
erdélyi magyarság
erdélyi szászok
erdélyi történeti-néprajzi táj
Észak-Erdély
Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye
Lásd még oksági összefüggésben Románia
Lásd még okozati összefüggésben területi visszacsatolás
Lásd még egyéb összefüggésben erdélyi magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom története
Moldva