OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Erdélyi-medence
Belső megjegyzés A magyar földrajzi szakirodalom szerint a Pannon-medence része, a román szerint tőle különálló nagytáj
Lásd szinonimáját Depresiunea Transilvaniei
Siebenbürger Becken
Lásd még általánosabban erdélyi és moldvai medence
Lásd még átfogóbban Kárpát-medence
Lásd még részletesebben Beszterce-Régeni-dombvidék
Dél-erdélyi-medencesor
Déli-Szamoshátság
Erdélyi-Hegyalja
Erdélyi-Mezőség
Északi-Szamoshátság
Hunyadi-medence
Küküllők dombsága
Szováta-Udvarhelyi-dombvidék