OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Erdődi járás
Forrás gyal(130)
Lásd még átfogóbban Szatmár vármegye
Lásd még részletesebben Alsóboldád
Alsóhomoród
Béltekhodos
Bükkszoldobágy
Dobra (Szatmár)
Erdőd (Szatmár)
Erdődhegy
Felsőboldád
Felsőhomoród
Géres
Gyöngy
Hirip
Ivácskó
Királydaróc
Kisszokond
Középhomoród
Krasznabéltek
Krasznasándorfalu
Krasznaterebes
Lajosmajor
Laphegy
Meddes
Nagymadarász
Nagyszokond
Nántű
Nántü
Oláhgyűrűs
Oláhgyürüs
Oroszfalva
Pácafalu
Piskárkos
Piskáros
Rákosterebes
Résztelek
Sóspuszta
Szakasz (település)
Szinfalu
Lásd még egyéb összefüggésben Krasznaköz