OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Erdőfalva (Hunyad)
Lásd szinonimáját Ardeu
Lásd még átfogóbban Algyógyi járás
Lásd még részletesebben Erdőfalva (vár)
Más értelemben lásd Alsóerdőfalva
Felsőerdőfalva