OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Erzsébetlak
Lásd szinonimáját Jalšovec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás