OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Farkashegy (Zala)
Lásd szinonimáját Vukanovec
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás