OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

FeIső-Zsizsia-alföld
Lásd szinonimáját Câmpia Jijiei Superioare
Lásd még átfogóbban Moldvai-Mezőség