OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Feketeügy
Általános megjegyzés, magyarázat A Nemerében eredő, a Háromszéki-medencén átfolyó, Bácsteleknél az Oltba ömlő vízfolyás
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Olt
Lásd még okozati összefüggésben Kovászna-patak
Lásd még egyéb összefüggésben Kökösbácstelek
Lemhény
Nyújtód
Szentkatolna