OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Fekete-Tisza
Általános megjegyzés, magyarázat A Fagyalos északi oldalán, a Magyar-havas alatt eredő, Rahónál a Fehér-Tiszával egyesülő és Tiszként folytatódó kisvízfolyás
Lásd még általánosabban felvidéki és kárpátaljai vízfolyás
Lásd még oksági összefüggésben Tisza (folyó)