OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Felföld
Általános megjegyzés, magyarázat A történeti Magyarországon az Alföldhöz (Kis- és Nagyalföld) viszonyítva a Dunától és a Tiszától É-ra eső hegyes vidék a mai Északi-középhegységgel együtt
Forrás gyal(458)hun(459)
ETO 551.4.034
Lásd szinonimáját Felső-Magyarország
Lásd még általánosabban magyarországi történeti-néprajzi táj
Lásd még részletesebben Abaúji-Hegyköz
Barkóság
Bolhád
Borsodi-Hegyhát
Cserehát
Északi-középhegység
Galyaság
Garam mente
Gömör
Hegyentúl
Heves-borsodi-dombság
Karancsalja
Máramaros
Nógrád-hevesi-Erdőhát
Palócföld
Pozsonyi-Hegyalja
Szepesség
Szerenye
Tóhát
Tokaj-Hegyalja
Ungi-Tiszahát
Zoboralja
Lásd még oksági összefüggésben Felvidék
Lásd még egyéb összefüggésben Abaúj-Torna vármegye
Árva vármegye
Bars vármegye
Bereg vármegye
Borsod vármegye
Dunabalpart
Dunáninneni kerület
Gömör és Kishont vármegye
Hont vármegye
Liptó vármegye
Nógrád vármegye
Nyitra vármegye
Pozsony vármegye
Sáros vármegye
Szepes vármegye
Tiszajobbpart
Tiszáninneni kerület
Trencsén vármegye
Turóc vármegye
Ung vármegye
Zemplén vármegye
Zólyom vármegye
Más értelemben lásd fennsík