OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Felső-Tisza-síkság
Forrás Magy. kistáj. kataszt. (1990). Felső-Tiszavidék
Lásd vagylagosan Felső-Tisza-vidék
Felső-Tiszavidék
Lásd még átfogóbban Alföld
Lásd még részletesebben Beregi-Tiszahát
Bodrogköz
Krasznaköz
Szabolcsi-Tiszahát
Szamosköz
Ugocsai-sík
Ungi-sík
Zempléni-sík
Lásd még egyéb összefüggésben Észak-Alföld
Más értelemben lásd Tisza felső részének vidéke