OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Felvidéki járás (Bereg)
Lásd még átfogóbban Bereg vármegye
Lásd még részletesebben Alsósárad
Bábakút
Beregkisfalud
Beregkövesd
Beregpálfalva
Beregpapfalva
Bilke
Boród
Cserhalom
Deskófalva
Dolha
Dubi
Falucska
Füzesmező
Gálfalva
Gázló (Bereg)
Hátmeg
Ilonca
Ilosva
Iváskófalva
Kenézpatak
Kisábránka
Kissarkad
Komlós (Bereg)
Lukova
Medence (Bereg)
Misztice
Nagyábránka
Oláhcsertész
Szajkófalva
Szombati
Tőkésfalu
Végmártonka