OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Frics
Lásd szinonimáját Fričovce
Lásd még átfogóbban Kisszebeni járás