OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Gáborvölgy
Lásd szinonimáját Grabrovnik
Lásd még átfogóbban Csáktornyai járás