OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Gálszécsi járás
Lásd még átfogóbban Zemplén vármegye
Lásd még részletesebben Bacskó
Csábóc
Cselej
Dancpatak
Dargó
Gálszécs
Gerenda (település)
Hardicsa
Hór
Isztáncs
Kazsó
Kereplye
Kisazar
Kisbosnya
Kisruszka
Kohány
Kozma
Magyarizsép
Miglész
Nagyazar
Nagyruszka
Parnó
Pelejte
Szécsegres
Szécskeresztúr
Szécsmező
Szécsudvar
Szilvásújfalu
Sztankóc
Tarnóka
Tőketerebes
Tusa (Zemplén)
Tusaújfalu
Upor
Vécse
Visnyó
Zebegnyő
Zemplénkelecsény
Lásd még oksági összefüggésben Tőketerebesi járás