OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Germisara
Lásd még átfogóbban Apulensis
Dacia Superior
Lásd még oksági összefüggésben Algyógyalfalu