OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Gorica
T 1979-ben beolvadt Bükkösdbe
Lásd még általánosabban Baranya megyei település
Lásd még átfogóbban Szentlőrinci járás
Lásd még oksági összefüggésben Bükkösd
Más értelemben lásd Halmosfő
Q1 46.1 : 17.9833333