OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Győr-Sopron megye
Forrás gyal(210-226)
ETO (439.114)
Lásd még átfogóbban Magyarország 1945(1949)-1983(1989) között
Lásd még oksági összefüggésben Győr-Moson-Sopron megye
Lásd még okozati összefüggésben Győr-Moson és Pozsony k. e. e. vármegye
Győr-Moson vármegye
Sopron vármegye