OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Gyepes
Lásd szinonimáját Ghipeş
Lásd még átfogóbban Homoródi járás
Más értelemben lásd Bakonygyepes
Oláhgyepes