OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Gyergyóalfalu
Forrás tm(26-27)
Lásd szinonimáját Joseni
Lásd még átfogóbban Gyergyó
Gyergyószentmiklósi járás
Más értelemben lásd Alfalu (Moldva)